Online geld verdienen met een doel

Disclaimer


Disclaimer


Disclaimer: Klikmunt biedt géén financieel advies. De artikelen zijn bedoeld voor educatieve doeleinden.

Klikmunt hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website. Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht wordt zoveel mogelijk de meest actuele en verantwoorde informatie te presenteren. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sympathisanten, sponsors en adverteerders weer. Klikmunt kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze websites bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan Klikmunt. Neem contact op met Klikmunt wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze websites. Klikmunt reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Over de geboden mogelijkheden

De informatie op deze website is niet (en mag niet worden opgevat als) beleggingsadvies of een verzoek. De informatie is niet noodzakelijk geverifieerd en wordt ook niet verstrekt onder enige vorm van garantie, inclusief met betrekking tot volledigheid of nauwkeurigheid. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Klikmunt is geen erkend financieel adviseur. Het verhandelen van virtuele valuta's of digitale activa is volatiel en risicovol: ontvangers van deze informatie moeten hun eigen keuze’s maken, rekening houdend met hun specifieke financiële omstandigheden, beleggingsdoelstellingen, capaciteiten en risicotolerantie, voordat ze actie ondernemen. In overeenstemming met het interne beleid van Klikmunt kunnen personen die aan deze informatie bijdragen, posities hebben in digitale activa, waaronder die welke hierin worden besproken. Eventuele opmerkingen of verklaringen in deze mededeling komen niet noodzakelijk overeen met de opvattingen van Klikmunt of zijn gelieerde ondernemingen. Deze informatie vormt geen aanbod om activa te kopen of verkopen waarnaar hierin wordt verwezen.

Er zijn risico’s verbonden aan het beleggen in crypto. Investeren in crypto, net zoals beleggen in aandelen, obligaties, exchange traded funds, beleggingsfondsen en geldmarktfondsen, houdt het risico van verlies in. De inhoud van deze website is zoals reeds gezegd alleen voor informatieve doeleinden, u moet dergelijke informatie of ander materiaal niet interpreteren als juridisch, fiscaal, investerings, financieel of ander advies. Alle stappen die u op finacieel gebied neemt zijn uw eigen keuzes.

Links extene sites

Op de webpagina’s van Klikmunt bevinden zich links naar externe websites. Klikmunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar Klikmunt
Linken naar pagina's van de websites Klikmunt is toegestaan, mits de goede naam van Klikmunt daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van Klikmunt websites mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de website van Klikmunt dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, https://klikmunt.nl/ met als beschrijving ‘Klikmunt: Online Geld Verdienen’.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Klikmunt, en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de eigenaar van Klikmunt. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van Novio Design.

Privacy beleid

De website van Klikmunt kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site, tenzij u deze zelf opgeeft in de formulieren op deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Lees hier verder over ons Privacy beleid.

Reacties en suggesties zijn van harte welkom: verdienen@klikmunt.nl

Lees hier ook over ons Privacy beleid en hoe Cookies te blokkeren

Type hier jouw zoekwoorden

Online geld verdienen met een doel